GĀZES BALONU UZGLABĀŠANA

Saturs

Noteikumi paredz ka tukšos un pilnos gāzes balonus jāuzglabā atsevišķi. Uzglabāšanas vieta dažādām gāzēm jābūt skaidri nodalītai.
Uz gāzes balonu virsmas nav pieļaujama tieša saules gaisma, un balonam jāatrodas vismaz 1 metra attālumā no sildierīcēm un vismaz 6 metru attālumā no uguns avota (piemēram, metinot) vai sprādzienbīstamām vielām (eļļas, krāsas, šķīdinātāji); Lai izvairītos no krišanas, gāzes tvertnei jābūt nostiprinātai ar apkaklēm, ķēdēm vai siksnām. Uzglabāšanas vietā ir jāizliek drošības zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem (piem.: Flammable gases/H220; Flammable aerosols/H222).

GĀZES BALONU UZGLABĀŠĀNAS SKAPJI

Noliktavas telpai jābūt ventilējamai, ar labu gaisa apmaiņu, lai nepieļaut iespējamo gāzu uzkrāšanos. Bet šādai noliktavas telpai noteikumi paredz vairakus nosacījumu, kuru ievērošanai iespējams būs jābūve atsevišķā celtne. Tāpēc biežāk izmanto gāzes balonu uzglabāšānas skapjus vai novietnes. Šādas specializētās glabāšanas novietnes tiek izmantotas ne tikai rūpniecības uzņēmumos, darbnīcu noliktavās, bet arī privātmājās un vasarnīcās. Gāzes balonu glabāšanas skapju izmantošanas priekšrocības:

  • piekļuves kontrole gāzes baloniem,
  • atbilstība drošības noteikumiem,
  • aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem un mitrumu,
  • krātuves vietu ietaupīšana telpās (āra krātuve),
  • sprādziena iespējamo seku mazināšana.

Gāzes balonu skapji tiek ražotas pēc ISO kvalitātes standartiem (ISO 7010/W029) ar drošības klases norādēm. Lielākā daļa gāzes balonu novietnes domātas tikai ārpus telpu izmantošanai, bet ir īpaši konstruētas novietnes iekštelpu izmantošanai.
Konstruktīvi tām jābūt drošām, lai nepieļaut nepiedarīgo personu pieeju gāzes baloniem. Parasti gāzes balonu noliktavas tiek aprīkotas ar vienviru vai divviru durvīm komplektā ar sledzēnēm. Mūsdienu balonu noliktavas izgatavo no cinkotas tēraudas loksnes, ar perforētām sienām, vai arī iemontētiem ventilācijas rēžgiem. Novietnes metāla sienu biezumam jābūt vismaz 1 mm. Balonu iekraušanas un izkraušanas ērtībai baloni novietne var tikt aprīkota ar rampas plauktu. Turklāt daudzi ražotāji nodrošina tehnoloģiskās caurules šļūtenēm, kas ļauj izmantot balonu, neizņemot to no kastes. Visām šķidrā stāvokļa gāzes, piemēram: propāns, oglekļa dioksīds, novietnēi jābūt izolētāi un aizsargātāi no tiešiem saules stariem.

MĒS PAR DROŠĪBU

Svarīģi atcerēties ka katram gāzes veidam ir savi uzglabāšanas ierobežojumi un noteikumi, degtspējīgas gāzes jāuzglabā atsevišķi no oksidējošām un citām gāzēm. Gāzes balonus jāuzglabā vietās, kur nepastāv aizdegšanās risks un tuvumā neatrodas iespējami atklātas liesmas avoti. Balonu novietnē un tās tuvumā aizliegts lietot atklātu uguni vai smēķēt.

Sīkāk par Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība var atrast šēit. Katrs noliktavas vai ražotnes darbinieks atbild par savu drošību, bet uzņēmuma vadības uzdevums ir ievērot visus drošības pasākums, lai pasargāt savus darbiniekus no iespējamam traumam.

MSPRO Piedāvājumā ir dāžāda veida un izmēra gāzes balonu skapji un uzglabāšanas konteineri, vairāk informācijas šeit: Gāzes balonu noliktavas. Sazinieties ar mums, lai saņemt bezmaksas konsultāciju.