Tīra sinusoida invertors 12V (Pure Sine Wave) – šī ierīce ir paredzēta, lai pārveidotu līdzstrāvu no akumulatoriem maiņspriegumā 220 V ar frekvenci 50 Hz, un veido analogisku tīkla strāvu, nodrošinot drošu elektroierīču darbību. Tīrs sinusoidālais invertors darbinās visas Jūsu sadzīves ierīces. Tās sprieguma forma neatšķiras no centralizēta tīkla sprieguma formas.