Gāzes balonu glabāšanai ražotnē, autoservisā, darbnīcā vai jebkurā citā privatajā territorijā, jāpieverš īpaša uzmanība. Lielākā daļa tehniskās gāzes ir viegli uzlesmojoši un pat bīstamas, īpaši ja neievērot uzglabāšanas noteikumus. Mūsu piedāvājumā ir sertificētas un drošas gāzes balonu noliktavas un skapji.

Uz gāzes balonu virsmas nav pieļaujama tieša saules gaisma, un balonam jāatrodas vismaz 1 metra attālumā no sildierīcēm un vismaz 6 metru attālumā no uguns avota (piemēram, metinot) vai sprādzienbīstamām vielām (eļļas, krāsas, šķīdinātāji); Lai izvairītos no krišanas, gāzes tvertnei jābūt nostiprinātai ar apkaklēm, ķēdēm vai siksnām. Uzglabāšanas vietā ir jāizliek drošības zīmes atbilstoši normatīvajiem aktiem (piem.: Flammable gases/H220; Flammable aerosols/H222).

Attēloti 22 produkti