Dažāda veida papildaprīkojums noliktavas konteineriem: plauktu sistēmas, iebraukšanas rampas, un bīstamo vielu un citi