Preču garantija

MSPRO Piedāvātām precēm ir ražotāja garantija. Garantijas termiņš tiek noteikts saskāņā ar LR likumu kas attiecas uz fiziskām vai juridiskām personām. Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja Pircējs uzrāda: pirkumu apliecinošu dokumentu – garantijas talonu, kvīti, čeku, vai pavadzīmi. Preces garantijas pieprasījuma gadījumā gadījumā Prece tiek pieņemta uz ražotāja ekspertīzi, pēc kuras ir spriedums,vai prece reāli atbilst garantijas gadījumam.

Uz atsevišķiem produktiem (un to detāļām) tiek piemēroti dažādi garantijas noteikumi un termiņi. Par katra produkta garantijas nosacījumiem lūdzam konsultēties ar MSPRO pārstāvjiem.

Ražotāja garantija nav spēkā, ja preces bojājumi radušies:

  • pircēja vai trešo personu vainas dēļ,
  • ķīmiskas vai termiskas iedarbības rezultātā,
  • prece ir mehāniski vai citādi bojāta;
  • prece tiek lietota neatbilstoši ražotāja noteiktiem mērķiem;
  • bojājumi, kurus radījušas dabas katastrofas (zibens, plūdi u. tml.);

Garantijas gadījumu iesniegšanai iespējams:

Ierasties uz MSPro biroju: Vestienas ielā 2h, Rīgā, Latvijā, līdzi ņemot pirkuma apliecinošu dokumentu – garantijas talonu (ja tāds ir precei) kopā ar kvīti, čeku, vai pavadzīmi;
Sazināties pa tālruni +371 24 778 099.
Rakstīt e-pastu uz info@mspro.lv
Preces tiek apmainītas (ja ir garantijas gadījums) 3-30 darba dienu laikā.